Sözlükte "muvafakat etmek" ne demek?

1. Uygun görmek, onamak, kabul etmekmuvafakat etmek

Muvafakat etmek kelimesinin ingilizcesi

to agree, to consent